Newyddion

Gwaith atgyweirio'r Bont Wen, Pontypridd, ar gychwyn

FruitMonkey, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Y Cynghorydd Heledd Fychan - A.S. ar gyfer Canol De Cymru wedi croesawu cyhoeddiad RhCT bod disgwyl i'r gwaith ddechrau ar atgyweirio'r Bont Wen. Mae'r bont wedi bod ar gau ers Storm Dennis ym mis Chwefror 2020, gan achosi anhrefn i ddefnyddwyr y ffordd ac effeithio'n aruthrol ar ansawdd bywyd llawer o drigolion Ffordd Berw.

Daw'r newyddion hyn 3 wythnos yn unig ar ôl lansio deiseb yn galw am weithredu ar frys.

Darllenwch fwy
Rhannu

Grwp Senedd Plaid Cymru

Plaid Senedd Group

Mae'r Cynghorydd Pontypridd, Heledd Fychan yn ymuno â Grŵp Plaid Cymru yn Senedd Cymru.

Rhannu

Maniffesto 2021

2021 Manifesto

Mae Plaid Cymru yn cynnig rhaglen lywodraethol wirioneddol radical ac uchelgeisiol, ynghyd ag addewid i roi dyfodol Cymru yn nwylo Cymru.

Bydd ein maniffesto yn mynd i'r afael â phroblemau'r pandemig blaenorol yng Nghymru; cyflogau isel, tlodi plant, a diffyg cyfle.

Nid oes unrhyw beth am Gymru heddiw yn anochel, nid oes unrhyw broblemau na allwn eu datrys drosom ein hunain.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cronfa llifogydd £500m Plaid i helpu cymunedau a adawyd ar ôl gan Lafur

Byddai llywodraeth Plaid, pe bai’n cael ei hethol ar Fai 6ed, yn ymrwymo £500m i wella amddiffynfeydd llifogydd Cymru gan gefnogi’r cymunedau “a adawyd ar ôl gan Lafur” dros y blynyddoedd diwethaf.

Mewn ymrwymiad arloesol, dywedodd AS Plaid Cymru ar gyfer y Rhondda Leanne Wood fod stormydd mawr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi dinistrio cartrefi yn ei chymuned, Pontypridd, ac mewn sawl ardal arall yng Nghymru o Llanrwst i Gaerffili.

Beirniadodd y Cynghorydd Heledd Fychan, ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Pontypridd, Lafur am wrthwynebu ymchwiliad annibynnol i lifogydd difrifol yn y Cymoedd, gan ddweud y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cywiro “dull tameidiog” Llafur o atal llifogydd gyda buddsoddiad ystyrlon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fideo Lawnsio Ymgyrch Cenedlaethol

Rhannu

Deddf Natur i "daclo argyfwng bioamrywiaeth"

Heddiw, mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Llyr Gruffydd AS, wedi cyhoeddi y byddai ei blaid yn cyflwyno Deddf Natur arloesol pe bai'n ennill yr etholiad ym mis Mai i fynd i'r afael â'r "argyfwng bioamrywiaeth" sy'n wynebu Cymru.

Dywedodd Llyr Gruffydd fod yr argyfwng cynyddol yn tanseilio'r gwasanaethau hanfodol a ddarperir i gymdeithas yn ôl natur – bwyd, aer a dŵr glân, deunyddiau, meddygaeth a mwy – a bod un o bob chwe rhywogaeth yng Nghymru bellach dan fygythiad o ddifodiant.

Darllenwch fwy
Rhannu

Coda dy Lais! Lansio Digwyddiadau Pleidleiswyr #TroCyntaf

Am y tro cyntaf yn Nghymru, bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn cael pleidleisio yn etholiadau'r Senedd ar 6 Mai.

Black_and_Yellow_Voter_Education_Postcards_GD.jpg

 

Mae dewis pwy i'w gefnogi yn benderfyniad mawr.
I helpu gyda hyn, mae Heledd Fychan, ein hymgeisydd ar gyfer etholiadau'r Senedd, wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ar-lein ar gyfer pleidleiswyr tro cyntaf.
Darllenwch fwy
Rhannu

50 diwrnod tan etholiad y Senedd

Mewn 50 diwrnod, bydd cyfle gyda chi i bleidleisio dros eich cynrychiolydd nesaf yn y Senedd ac i ethol Llywodraeth nesaf Cymru.
Ym Mhontypridd, mae pleidlais dros Heledd Fychan a Phlaid Cymru yn bleidlais dros newid, dros obaith, dros gynrychiolydd fydd yn ymladd i sicrhau bod ein cymunedau yn derbyn y gwasanaethau rydyn ni eu hangen a’u haeddu.
Darllenwch fwy
Rhannu

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Rhannu

Cynllun Adfer Addysg

Mae Plaid Cymru wedi lansio ei Chynllun Adfer Addysg, wrth iddi ddod i'r amlwg bod plant yng Nghymru wedi colli tua hanner blwyddyn o ddysgu yn ystod y pandemig.

Wrth siarad yn Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru, amlinellodd Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Siân Gwenllian AS ei chynlluniau i helpu pob plentyn, person ifanc ac ysgol i wella ar ôl COVID-19.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd