Newyddion

Cynllun Adfer Addysg

Mae Plaid Cymru wedi lansio ei Chynllun Adfer Addysg, wrth iddi ddod i'r amlwg bod plant yng Nghymru wedi colli tua hanner blwyddyn o ddysgu yn ystod y pandemig.

Wrth siarad yn Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru, amlinellodd Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Siân Gwenllian AS ei chynlluniau i helpu pob plentyn, person ifanc ac ysgol i wella ar ôl COVID-19.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

#Pleidlais16!

 

Mae'n wythnos #Pleidlais16! Ym mis Mai am y tro gynaf erioed mae pobl ifanc 16 ac 17 yn gallu pleidleisio! Cofiwch gofrestru! 🗳️

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Brwydr dros Gyfiawnder i Ddioddefwyr Llifogydd yn Parhau Flwyddyn yn Ddiweddarach

Adroddiad llifogydd

"Mae'r angen am Ymchwiliad Annibynnol yn parhau, ac mae'r frwydr yn parhau nes i ni sicrhau cyfiawnder i'r rhai yr effeithiwyd arnynt a buddsoddiad mewn mesurau atal llifogydd. Ni fydd ein cymunedau'n gallu gorffwys hyd nes y bydd hyn yn digwydd, ac rwy'n galw ar Lywodraeth Cymru i ailfeddwl, a sefydlu Ymchwiliad Annibynnol fel mater o frys."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyng Heledd Fychan ar GTFM

Heledd GTFM

Gwrandewch yn ôl ar DJ GTFM Terry yn dal i fyny gyda'r Cynghorydd Sir ar gyfer Ward Tref Pontypridd, Heledd Fychan yn rhoi diweddariad ar: -

  • Ailagor y Bont Wen
    Cynlluniau i adnewyddu'r Bont Wen
    Datblygiad yr YMCA a chynnydd ar Ganolfan Gelf Muni

Ar gael YMA

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Nadine i Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Nadine MarshallCafodd Nadine Marshall ei geni a’i magu ym Mro Morgannwg. Mae’n siarad Cymraeg, ac y mae Nadine yn byw gyda’i theulu yn y Barri, a chanddi 3 o blant ac 1 wŷr.

Cyn cyfnod o weithio fel cydlynydd addysgol ar draws de-ddwyrain Cymru, bu Nadine yn gweithio fel darlithydd mewn addysg a gofal plant.

Oherwydd amgylchiadau personol trychinebus, daeth Nadine yn gyfarwydd â’r system gyfiawnder a’r ffordd y mae’n gweithio. Wedi i’w mab hynaf, Conner, gael ei lofruddio mewn modd erchyll, cynhaliodd Nadine ymgyrch am bedair blynedd i herio a newid polisïau’r llywodraeth ynghylch rhannu gwybodaeth, diwygio gweithdrefnau a chydnabyddiaeth i deuluoedd y mae llofruddiaeth wedi effeithio arnynt.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwyliwch fideo diweddaraf Plaid Cymru

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llythyr i HSBC

Yn gynharach wythnos yma, ynghyd a LeanneRhondda ysgrifennais at HSBC i erfyn arnynt i ail-feddwl cau cangen Pontypridd a Tonysguboriau. Mae’n wasanaeth hanfodol i drigolion a busnesau.

Gweithredwch nawr - llofnodwch y ddeiseb yma.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Fresh concern over flooding

A Message from Cllr Heledd Fychan on the morning of the 20 January.

"Cydymdeimlo'n fawr gyda cymunedau ledled Cymru sydd wedi dioddef llifogydd eto. Mae'n warthus bod Llywodraeth Cymru wedi gwrthod ymchwiliad annibynnol, fel y gwnaeth ein Aelod Seneddol a'n Aelod o'r Senedd, gan fod angen i ni ddysgu gwersi o lifogydd blaenorol i ddeall y perygl o lifogydd yn y dyfodol er mwyn sicrhau ein bod yn buddsoddi mewn mesurau atal llifogydd. Byddaf yn parhau i ymgyrchu dros gyfiawnder i'r rhai yr effeithiwyd arnynt, ac rwy'n falch bod Plaid Cymru wedi ymrwymo i ymchwiliad os ydym yn arwain Llywodraeth nesaf Cymru."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Mae pobl eisiau gwybod pryd y gallen nhw dderbyn y brechlyn"

Plaid Cymru yn galw am y tryloywder mwyaf posibl i feithrin ymddiriedaeth, a chwestiynu'r system apwyntiadau mewn llythyr agored at y Gweinidog Iechyd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Pleidleisiwch o blaid Cymru” – Llywodraeth uchelgeisiol newydd ar gyfer amseroedd cyfnewidiol

Plaid Cymru yn dadorchuddio slogan etholiadol gan addo i adleisio "ysbryd '99"

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd