Newyddion

Plaid Cymru yn Cyhoeddi Ymgeiswyr RhCT

Bydd Plaid Cymru yn sefyll 55 o ymgeiswyr ar draws RhCT yn etholiadau’r cyngor ar y 5ed o Fai. Yn Etholaeth Pontypridd, byddwn yn ymladd 19 sedd. Os ydych chi eisiau newid ar RhCT mae'r dewis yn glir, pleidleisiwch dros eich ymgeisydd lleol Plaid Cymru!

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Agoriad Swyddfa Ranbarthol ym Mhontypridd

Dydd Sadwrn 2 Hydref, agorodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru Blaid Cymru ei swyddfa ranbarthol yng nghanol tref Pontypridd.

Yn gwmpeini iddi oedd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS, ac actifyddion lleol o bob rhan o'r rhanbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorwyr Llanilltud Faerdre yng ngyddfau’i gilydd

ombudsman.JPG

‘Cynghorwyr Llanilltud Faerdre yng ngyddfau’i gilydd’    

Mae mwy nag 20 o gwynion wedi cael eu hanfon at yr Ombwdsman ynghylch ymddygiad aelodau o gyngor cymunedol Cymreig dros gyfnod o 12 mis. 

Drwy gais Rhyddid Gwybodaeth datgelodd yr ymgyrchydd Plaid Cymru a phreswylydd lleol, Ioan Belling y cwynion am Gyngor Cymunedol Llanilltud Faerdre oedd yn ymwneud ag atebolrwydd a chyfanrwydd, hyrwyddo cydraddoldeb a pharch at ddyletswydd i gynnal y gyfraith.  

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Is-Etholiad Tyn-Y-Nant

Ioan BellinMae Plaid Cymru yn lleol wedi dewis Ioan Bellin fel ymgeisydd yn yr isetholiad ward Tyn-Y-Nant.
Bydd yr isetholiad yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, Gorffennaf 22ain.


Mae Ioan Bellin yn ymgyrchydd profiadol a brwdfrydig yn y gymuned leol. Mae wedi ymgyrchu i gadw llyfrgelloedd lleol, canolfannau hamdden a chartrefi gofal ar agor yng ngwyneb toriadau gan Gyngor Rhondda Cynon Taf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Heledd yn gofyn i ail-agor Canolfan Iâ Cymru

Mae Heledd Fychan AS wedi gofyn i'r llywodraeth i edrych eto ar y penderfyniad i gadw Canolfan Iâ Cymru ar gau. 

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwaith atgyweirio'r Bont Wen, Pontypridd, ar gychwyn

FruitMonkey, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Y Cynghorydd Heledd Fychan - A.S. ar gyfer Canol De Cymru wedi croesawu cyhoeddiad RhCT bod disgwyl i'r gwaith ddechrau ar atgyweirio'r Bont Wen. Mae'r bont wedi bod ar gau ers Storm Dennis ym mis Chwefror 2020, gan achosi anhrefn i ddefnyddwyr y ffordd ac effeithio'n aruthrol ar ansawdd bywyd llawer o drigolion Ffordd Berw.

Daw'r newyddion hyn 3 wythnos yn unig ar ôl lansio deiseb yn galw am weithredu ar frys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Grwp Senedd Plaid Cymru

Plaid Senedd Group

Mae'r Cynghorydd Pontypridd, Heledd Fychan yn ymuno â Grŵp Plaid Cymru yn Senedd Cymru.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Maniffesto 2021

2021 Manifesto

Mae Plaid Cymru yn cynnig rhaglen lywodraethol wirioneddol radical ac uchelgeisiol, ynghyd ag addewid i roi dyfodol Cymru yn nwylo Cymru.

Bydd ein maniffesto yn mynd i'r afael â phroblemau'r pandemig blaenorol yng Nghymru; cyflogau isel, tlodi plant, a diffyg cyfle.

Nid oes unrhyw beth am Gymru heddiw yn anochel, nid oes unrhyw broblemau na allwn eu datrys drosom ein hunain.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cronfa llifogydd £500m Plaid i helpu cymunedau a adawyd ar ôl gan Lafur

Byddai llywodraeth Plaid, pe bai’n cael ei hethol ar Fai 6ed, yn ymrwymo £500m i wella amddiffynfeydd llifogydd Cymru gan gefnogi’r cymunedau “a adawyd ar ôl gan Lafur” dros y blynyddoedd diwethaf.

Mewn ymrwymiad arloesol, dywedodd AS Plaid Cymru ar gyfer y Rhondda Leanne Wood fod stormydd mawr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi dinistrio cartrefi yn ei chymuned, Pontypridd, ac mewn sawl ardal arall yng Nghymru o Llanrwst i Gaerffili.

Beirniadodd y Cynghorydd Heledd Fychan, ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Pontypridd, Lafur am wrthwynebu ymchwiliad annibynnol i lifogydd difrifol yn y Cymoedd, gan ddweud y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cywiro “dull tameidiog” Llafur o atal llifogydd gyda buddsoddiad ystyrlon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Fideo Lawnsio Ymgyrch Cenedlaethol

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd