Newyddion

Cronfa llifogydd £500m Plaid i helpu cymunedau a adawyd ar ôl gan Lafur

Byddai llywodraeth Plaid, pe bai’n cael ei hethol ar Fai 6ed, yn ymrwymo £500m i wella amddiffynfeydd llifogydd Cymru gan gefnogi’r cymunedau “a adawyd ar ôl gan Lafur” dros y blynyddoedd diwethaf.

Mewn ymrwymiad arloesol, dywedodd AS Plaid Cymru ar gyfer y Rhondda Leanne Wood fod stormydd mawr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi dinistrio cartrefi yn ei chymuned, Pontypridd, ac mewn sawl ardal arall yng Nghymru o Llanrwst i Gaerffili.

Beirniadodd y Cynghorydd Heledd Fychan, ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Pontypridd, Lafur am wrthwynebu ymchwiliad annibynnol i lifogydd difrifol yn y Cymoedd, gan ddweud y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cywiro “dull tameidiog” Llafur o atal llifogydd gyda buddsoddiad ystyrlon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Fideo Lawnsio Ymgyrch Cenedlaethol

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deddf Natur i "daclo argyfwng bioamrywiaeth"

Heddiw, mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Llyr Gruffydd AS, wedi cyhoeddi y byddai ei blaid yn cyflwyno Deddf Natur arloesol pe bai'n ennill yr etholiad ym mis Mai i fynd i'r afael â'r "argyfwng bioamrywiaeth" sy'n wynebu Cymru.

Dywedodd Llyr Gruffydd fod yr argyfwng cynyddol yn tanseilio'r gwasanaethau hanfodol a ddarperir i gymdeithas yn ôl natur – bwyd, aer a dŵr glân, deunyddiau, meddygaeth a mwy – a bod un o bob chwe rhywogaeth yng Nghymru bellach dan fygythiad o ddifodiant.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Coda dy Lais! Lansio Digwyddiadau Pleidleiswyr #TroCyntaf

Am y tro cyntaf yn Nghymru, bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn cael pleidleisio yn etholiadau'r Senedd ar 6 Mai.

Black_and_Yellow_Voter_Education_Postcards_GD.jpg

 

Mae dewis pwy i'w gefnogi yn benderfyniad mawr.
I helpu gyda hyn, mae Heledd Fychan, ein hymgeisydd ar gyfer etholiadau'r Senedd, wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ar-lein ar gyfer pleidleiswyr tro cyntaf.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

50 diwrnod tan etholiad y Senedd

Mewn 50 diwrnod, bydd cyfle gyda chi i bleidleisio dros eich cynrychiolydd nesaf yn y Senedd ac i ethol Llywodraeth nesaf Cymru.
Ym Mhontypridd, mae pleidlais dros Heledd Fychan a Phlaid Cymru yn bleidlais dros newid, dros obaith, dros gynrychiolydd fydd yn ymladd i sicrhau bod ein cymunedau yn derbyn y gwasanaethau rydyn ni eu hangen a’u haeddu.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun Adfer Addysg

Mae Plaid Cymru wedi lansio ei Chynllun Adfer Addysg, wrth iddi ddod i'r amlwg bod plant yng Nghymru wedi colli tua hanner blwyddyn o ddysgu yn ystod y pandemig.

Wrth siarad yn Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru, amlinellodd Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Siân Gwenllian AS ei chynlluniau i helpu pob plentyn, person ifanc ac ysgol i wella ar ôl COVID-19.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

#Pleidlais16!

 

Mae'n wythnos #Pleidlais16! Ym mis Mai am y tro gynaf erioed mae pobl ifanc 16 ac 17 yn gallu pleidleisio! Cofiwch gofrestru! 🗳️

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Brwydr dros Gyfiawnder i Ddioddefwyr Llifogydd yn Parhau Flwyddyn yn Ddiweddarach

Adroddiad llifogydd

"Mae'r angen am Ymchwiliad Annibynnol yn parhau, ac mae'r frwydr yn parhau nes i ni sicrhau cyfiawnder i'r rhai yr effeithiwyd arnynt a buddsoddiad mewn mesurau atal llifogydd. Ni fydd ein cymunedau'n gallu gorffwys hyd nes y bydd hyn yn digwydd, ac rwy'n galw ar Lywodraeth Cymru i ailfeddwl, a sefydlu Ymchwiliad Annibynnol fel mater o frys."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyng Heledd Fychan ar GTFM

Heledd GTFM

Gwrandewch yn ôl ar DJ GTFM Terry yn dal i fyny gyda'r Cynghorydd Sir ar gyfer Ward Tref Pontypridd, Heledd Fychan yn rhoi diweddariad ar: -

  • Ailagor y Bont Wen
    Cynlluniau i adnewyddu'r Bont Wen
    Datblygiad yr YMCA a chynnydd ar Ganolfan Gelf Muni

Ar gael YMA

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd